ID06 Besökskort - Bestallid06.se

Ett icke-personligt ID06-kort för besökare. Besökskortet går inte att registrera i elektroniska läsare.

Följande gäller för ID06-kort Besökare

  • Kortet får inte användas som ett tillfälligt ID06-kort. Det är enbart till personer som ska besöka byggarbetsplatsen och inte utföra något arbete.
  • Besökskorten innehåller inte någon teknik och kan därför inte användas till att öppna dörrar/ grindar.
  • Vid användning av besökskort skall ansvarig på arbetsplatsen skriva in besökarens namn, företag, vem som besöks på arbetsplatsen, datum, tid in, tid ut samt kortnummer på besökskorten. Detta skrivs in i en egen besökslista och skall inte föras in i personalliggare.
  • Besökaren måste ha en ledsagare vid vistelse på byggarbetsplatsen.
  • Besökaren måste bära kortet synligt.
  • Det finns inte någon gräns på antalet kort man får beställa, antalet väljer ni själva.

Var detta svar till hjälp?

Relaterade frågor