1. Hem
  2. Frågor och svar
  3. ID06 Kortet
  4. ID06-kort till personer med LMA kort.

ID06-kort till personer med LMA kort. - Bestallid06.se

ID06 LMA kan enbart beställas till personer som är asylsökande i Sverige. Vid beställning ska följande dokumentation bifogas.

  • Fotokopia på LMA-kortet. Det ska på LMA kortet även anges vid punkten 7 ”AT-UND” vilket bekräftar att den asylsökande har rätt till att arbeta under asylperioden.
  • Kopia på anställningsavtalet
  • Passkopia vidimerad av tjänsteman på Migrationsverket.

ID06 kortet kan endast utfärdas med giltighetstid lika med giltighetstiden på LMA-kortet alternativt anställningsavtalet. Det är den handling som har kortast giltighetstid som gäller.

Efter att beställningen är lagd och kontrollerad av Areff får Kortinnehavaren sedan bege sig till ett av ID06 partner SISTEC´s skanningslokaler för kontroll och säkerställande av LMA kortets autenticitet samt kontrollera passkopian som är vidimerad av tjänsteman på Migrationsverket.

Var detta svar till hjälp?

Relaterade frågor