Steg-för-Steg 

1 Registrera dig och ditt bolag på ID06 AB tillgängligt from. 20 Augusti 2018. Alla företag ska registrera om sitt företag oavsett tidigare kortleverantör.

Registrera dig genom att klicka på knappen Registrera dig och ditt bolag. Klicka på Ny kund. Du behöver ha:
     Företagsuppgifter
     Firmatecknare
     BankID
-redo när du ska registrera dig. Följ sedan instruktionerna på webbsidorna du kommer att slussas igenom.


2 Lägg upp din profil i Areffs beställningsportal tillgängligt from. 20 Augusti 2018

När du har registrerat ditt bolag ska du lägga upp din profil i Areffs beställningsportal. Klicka på Logga in och ange dina nya inloggningsuppgifter. Du behöver fylla i:
     Fakturauppgifter
     Leveransadress
     Logotyp om du önskar att ha det på dina ID06-kort.

Areff Systems AB är din kortleverantör av ID06-kort.  Nu är du redo för att beställa ID06-kort (LoA 2).


3 Dags att beställa ID06-kort (LoA 2) tillgängligt from. 20 Oktober 2018

Med start den 20 Oktober kan du beställa ID06-kort med den nya standarden. Beställningen gör du i Areffs nya ID06 portal
bestallid06.se


Ladda ned PDF med instruktioner.

 

AREFF SYSTEMS AB, DIN ID06-KORTLEVERANTÖR

Dags att registrera ditt företag hos ID06 för den nya kortstandarden.

I augusti 2018 inför ID06 AB en ny kortstandard. Syftet med den nya standarden är att öka säkerheten och därmed minimera risken för att kort kopieras eller på annat sätt manipuleras, vilket är möjligt med kort som har lägre säkerhetsgrad. Under Augusti 2018 är det dags att registrera ditt bolag för det nya mer säkra ID06-kortet (Level of Assurance 2, LoA2). Du kan fortsätta beställa ID06-kort med den gamla standarden tom April 2019. Se hur du registrera ditt företag här ID06 Företags registrering

Varför nya ID06-kort?
I oktober 2018 lanserar ID06 en ny, säker kortstandard för såväl fysiska som Mobilt ID06-kort. Den nya kortstandarden har en tillitsnivå som heter LoA 2 (Level of Assurance 2), vilket innebär ökad säkerhet i ID06-systemet och på landets byggarbetsplatser.

ID06-kort LoA 2 ersätter det nuvarande standardkortet, vilket på sikt kommer att fasas ut ur ID06 Systemet och vara helt borta 20 juni 2019. För att kunna beställa det nya ID06-kortet krävs säker identifiering av firmatecknare, kortbeställare och kortinnehavare via BankID eller pass. Personer som inte har tillgång till svenskt BankID ska kunna identifiera sig och sitt företag med pass via pass-scanner.  Detta sker i samband med kortbeställning via din kortleverantör. Samtidigt kontrolleras att företaget uppfyller grundläggande lagkrav för näringsverksamhet.

Det nya ID06-kortet bygger på en säkrare teknisk plattform och är utan EM-chip, för att minska sårbarheten för bedrägeri. Tekniken möjliggör tvåfaktorsautentisering eftersom kortinnehavaren även får en personlig PIN-kod. Det innebär också att företag kan uppgradera säkerheten på hela eller utvalda delar av arbetsplatsen såsom kontor, arbetsbodar och andra utrymmen där man förvarar värdefull utrustning. 

ID06-systemet uppfyller lagkravet för elektroniska personalliggare i byggbranschen. Genom obligatorisk registrering i personalliggare och oanmälda kontroller av Skatteverket försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen. Den sunda konkurrensen stärks och säkerheten ökar.