Om ID06

Med ID06-kort visar du att ditt företag och dina anställda
arbetar för sund konkurrens på lika villkor.

Om ID06

ID06 lanserades av Sveriges Byggindustrier år 2006 för att främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser i byggbranschen. Det är ett system för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen och koppla varje person till en arbetsgivare. ID06 har flera användningsområden såsom närvaroregistrering i elektronisk personalliggare, digitalisering av utbildningsbevis, företagskontroll och inpasserings- och låsfunktioner.

ID06-kortet används idag inom en mängd olika branscher, främst inom bygg-, städ- och transportbranschen. Kortet bidrar till en ökad säkerhet på arbetsplatserna och en sund konkurrens.

Ett företag får endast beställa ID06-kort till egna anställda. ID06-kortet är en bekräftelse på att det råder ett arbetsgivarsamband mellan företaget och personen som har ID06-kortet.

Genom att använda ID06-kort kan du enklare registrera in och utpassering i elektronisk personalliggare – som är anpassade för ID06-kort. Elektronisk personalliggare är lagkrav från 1 januari 2016.

Sedan den 1 januari 2016 är det obligatoriskt med elektronisk personalliggare på de flesta byggarbetsplatser i Sverige. Alla företag och personer som deltar i byggverksamheten ska registreras i personalliggaren. Syftet med lagen är att motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens i byggbranschen.

ID06-systemet uppfyller de krav som ställs i lagen och erbjuder branschanpassad utrustning för elektronisk personalliggare.

Skatteverket får göra oanmälda arbetsplatsbesök för att kontrollera att lagen följs. Myndigheten har en bra informationssida för dig som vill veta mer om personalliggare i byggbranschen.

Läs mer hos Skatteverket om Personalliggare i byggbranschen

ID06 är ett system för elektronisk personalliggare i alla branscher.

Genom obligatorisk registrering i personalliggare och oanmälda kontroller av Skatteverket försvåras för obehöriga att vistas på arbetsplatsen. Den sunda konkurrensen stärks och säkerheten ökar.

ID06-systemet är uppbyggt av flera delar som tillsammans skapar tryggare och säkrare arbetsplatser:

  • Ett personligt ID06-kort som är obligatoriskt för alla som vistas på en ID06-ansluten arbetsplats.
  • Läsarutrustning (kortterminaler) eller mobilappar för in- och utregistrering i arbetsplatsens personalliggare. Alla registreringar krypteras och har spårbara loggar.
  • Ett elektroniskt system för personalliggare, som uppfyller lagkraven från 1 januari 2016.
  • Ett centralt spärregister för högsta möjliga säkerhet och tillgänglighet.
  • ID06 förs vidare i entreprenadavtalen via Allmänna bestämmelser.
  • ID06 möjliggör för alla branscher att använda ett gemensamt system.
  • En databas för yrkesrelaterade utbildningsbevis, ID06 Kompetensdatabas, startades i april 2017.
  • ID06 är ett konkurrensneutralt system. Leverantörer av personalliggare, läsare, applikationer eller kort kan ansöka om ackreditering och prövas mot ID06 Standard.

Genom ackreditering av leverantörerna säkerställs att:

  • Personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt enligt GDPR.
  • Kraven enligt lagen om elektronisk personalliggare uppfylls.

Datainspektionen anser att ID06 hanterar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen, PUL.

Ett ID06-kort innehåller tre olika tekniker som presenterar kortinnehavarens identitet på olika nivåer.

Nivå 1

ID06-kortets primära identitet, dvs Primary credential, är ett beröringsfritt JCOP chip som kommunicerar på frekvensen 13.56 MHz. Denna del har en mycket hög säkerhet och innehåller kortinnehavarens personliga certifikat, data och identifiering enligt en PKI (public key infrastructure) lösning som följer strukturen för PIV (personal identity verification, US goverment standard). Denna typ av strukturlösning är vanlig i kontaktchipkort för betalningar och PC-inloggning och är baserad på standarden ISO/IEC 7816.

Nivå 2

Kortets sekundära identitet, dvs Secondary credential, är ett emulerat MIFARE ® Classic chip som innehåller samma information som finns i ID06-kort 1.5 (gamla kortet). Emulering innebär att det är JCOP chipet som skapar en mjukvaruklon av MIFARE® Classic chipet. Kommunikationen med den sekundära identiteten sker via 13, 56 MHz enligt ISO/IEC 14443, Type A.

Nivå 3

Denna nivå innehåller ingen identitet, utan håller endast en unik EPC kod (Electronic Product Code) enligt EPC UHF Gen2 Air Interface Protocol – EPC/RFID | GS1. Denna teknik kan läsas på betydligt längre läsavstånd, upp till 4 – 5 m och är tänkt att användas för passage genom t.ex. grindar för fordon.

EM-chipet (benämns ibland som Prox) finns inte i ID06 2.0, men Areff har tagit fram en korthållare med EM-chip som gör att kortet fungera på samma sätt. Denna korthållare kan du köpa via vår ID06-portal.

Ett företag får endast beställa ID06-kort till egna anställda. ID06-kortet är en bekräftelse på att det råder ett arbetsgivarsamband mellan företaget och personen som har ID06-kortet.

Kraven för att få beställa ID06-kort till företagets anställda är att bolaget är registrerad för F-skattsedel och inte är på obestånd, samt att ansökan om ett ID06-konto görs av godkänd firmatecknare.

Registrera konto
Saknar du BankID? Boka tid för ID-skanning

För dig som inte har E-ID (BankID), kan du skanna dig med hjälp av pass eller nationellt ID.

Boka tid
Har du några frågor? Här hittar du alla svaren kring ID06

Efter tio år har nu ID06 ett helt nytt system avseende anslutning av företag och individer samt nya kort.

Gå till frågor och svar
Enkelt att byta till Areff som leverantör av ID06

Är du inte nöjd med din nuvarande leverantör av ID06 kort? Då kan du enkelt byta till Areff. Det är bara att logga in på Areffs ID06-portal med befintliga inloggningsuppgifter.

Logga in