Allt om ID06

Senaste nytt

Här kan du ta del om information och aktuella artiklar gällande ID06.

ID06-kort för tredjelandsmedborgare – egenföretagare

Tredjelandsmedborgare är personer som är medborgare i ett land utanför EU:s medlemsstater. Är man egenföretagare finns det olika kategorier för en sådan registrering.

Läs mer
ID06-kort för tredjelandsmedborgare – anställda i svenska företag

Tredjelandsmedborgare är personer som är medborgare i ett land utanför EU:s medlemsstater. Svenska företag med säte i Sverige kan registrera ID06-kort till tredjelandsmedborgare.

Läs mer
ID06-kort för tredjelandsmedborgare – anställda i utländska företag

Tredjelandsmedborgare är personer som är medborgare i ett land utanför EU:s medlemsstater. Utländska företag med säte i ett annat EU/EES-land än Sverige kan registrera ID06-kort för dessa.

Läs mer
Nya regler påverkar ID06-krav för arbetstagare från EU/EES-länder

Från och med 1 januari 2021 upphörde 183-dagarsregeln att gälla för arbetstagare från utländska företag som hyr eller lånar ut sin arbetskraft till ett företag verksamt i Sverige.

Läs mer