ID06-kort för tredjelandsmedborgare – egenföretagare

Vilka dokument krävs i samband med registrering?

Tredjelandsmedborgare är personer som är medborgare i ett land utanför EU:s medlemsstater. Är man egenföretagare finns det olika kategorier för en sådan registrering. Tänk på att nedan gäller endast för personer som är egenföretagaren och alltså inte de arbetstagare egenföretagaren har som anställda.

Nedan beskrivs de vanligaste kategorierna samt vilka dokument som ska bifogas digitalt i samband med kortbeställningen.

  • Tredjelandsmedborgare som ska vistas i Sverige under längre tid än tre månader för att starta och driva ett eget företag eller gå in som delägare i ett företag

Denna person måste ha ett svenskt uppehållstillstånd och vara registrerad för F-skatt i Sverige.

Bifoga i samband med kortbeställningen foto på tredjelandsmedborgarens svenska uppehållstillstånd eller mottagningskvitto/dokument med ansökan om uppehållstillstånd utfärdat av Migrationsverket. Dessutom Skatteverkets registerutdrag om svensk F-skatt alternativt mottagningskvitto eller registreringsnummer (RUFS) om ansökan för F-skatt.

  • Tredjelandsmedborgare som är egenföretagare i sitt hemland och ska arbeta kortare tid än tre månader i Sverige

För dessa krävs inget uppehållstillstånd, men man måste vara registrerad för F-skatt. Från vissa länder krävs visum för vistelsen i Sverige. Se följande länk:
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/migration-och-asyl/
Bifoga i samband med kortbeställningen foto på tredjelandsmedborgarens visum (om sådant krävs) samt Skatteverkets registerutdrag om svensk F-skatt alternativt mottagningskvitto eller registreringsnummer (RUFS) om ansökan för F-skatt.

Behov av nya ID06-kort?
Registrera dig här.

Du kanske också är intresserad av:

Städbolagens guide till ID06: Så fungerar det

Inom städservicen är effektivitet och säkerhet av yttersta vikt. En lösning som har blivit alltmer

Läs mer
Så säkerställer ID06 högre säkerhet på byggarbetsplatser

På byggarbetsplatser runt om i Sverige är säkerheten en av de högsta prioriteterna. Att skydda

Läs mer
ID06-kort för tredjelandsmedborgare – egenföretagare

Tredjelandsmedborgare är personer som är medborgare i ett land utanför EU:s medlemsstater. Är man egenföretagare

Läs mer