ID06-kort för tredjelandsmedborgare – anställda i utländska företag

Vilka dokument krävs i samband med registrering?

Tredjelandsmedborgare är personer som är medborgare i ett land utanför EU:s medlemsstater. Utländska företag med säte i ett annat EU/EES-land än Sverige kan registrera ID06-kort för dessa. Det finns dock några olika varianter av en sådan registrering, beroende på vilken situation eller fas tredjelandsmedborgaren befinner sig i under vistelsen i Sverige. Det kan verka lite snårigt, men är hyggligt enkelt bara man vet vilken kategori den sökande tillhör.

Nedan beskrivs de vanligaste kategorierna samt vilka dokument som ska bifogas digitalt i samband med kortbeställningen.

  • Tredjelandsmedborgare med rätt att arbeta i Sverige under en begränsad tid

Utländska företag med säte i ett annat EU/EES-land än Sverige kan registrera ID06-kort till tredjelandsmedborgare som har EU-uppehållstillståndskort som anges med Residence Permit (uppehållstillstånd). Märk väl! Det måste vara utfärdat med minst ett års giltighetstid samt angivet med ”rätt att arbeta” eller motsvarande på annat språk.

Bifoga i samband med kortbeställningen foto på fram och baksida av EU-uppehållstillståndskortet. Vid skanningstillfället ska både uppehållstillståndskortet samt pass/nationellt ID-kort skannas. På kortet ska det framgå att ett uppehållstillstånd är utfärdat med minst ett års giltighetstid. Bifoga dessutom en kopia på A1-intyg eller bekräftelse om ansökan av ett A1-intyg.

  • Tredjelandsmedborgare som är specialister i en internationell koncern

Dessa kan arbeta tillfälligt i Sverige för koncernen i sammanlagt ett år utan arbetstillstånd. Det är dock lagstadgat att ett svenskt uppehållstillstånd behövs för vistelse i Sverige under längre tid än 3 månader under en 6-månadersperiod.

Bifoga i samband med kortbeställningen kopia på tredjelandsmedborgarens
anställningsbevis som anger personens yrke samt dokument som verifierar att företaget ingår i en internationell koncern.

  • Tredjelandsmedborgare som är montör eller tekniska instruktör och i samband med brådskande uppsättning eller reparation av maskiner i som längst två månader

Dessa är undantagna arbetstillstånd om arbetet anses vara av kriskaraktär. Det vill säga något oförutsett ska ha hänt som kräver snabba åtgärder. Om arbetet är planerat eller förutsett gäller inte denna undantagsregeln.

Bifoga i samband med kortbeställningen intyg som verifierar tredjelandsmedborgarnas yrke och arbetsplatsens geografiska plats. Även det beställande svenska företaget och kontaktperson till det brådskande arbetet ska anges i ID06-ansökan och sparas tillsammans med ansökningshandlingarna.

Behov av nya ID06-kort?
Registrera dig här.

Du kanske också är intresserad av:

ID06: En revolutionerande lösning för godstransport

Inom den moderna godstransportsektorn ställs företag inför ökande krav på effektivitet och säkerhet. En lösning

Läs mer
Städbolagens guide till ID06: Så fungerar det

Inom städservicen är effektivitet och säkerhet av yttersta vikt. En lösning som har blivit alltmer

Läs mer
Digital identifikation inom byggbranschen: Fördelarna med ID06

På byggarbetsplatser runt om i Sverige är säkerheten en av de högsta prioriteterna. Att skydda

Läs mer