1. Hem
  2. Frågor och svar
  3. Regelverk
  4. Har ert företag börjat använda sig av ID06-kompetensdatabas?

Har ert företag börjat använda sig av ID06-kompetensdatabas? - Bestallid06.se

Nu finns möjligheten för er att samla och visa era utbildningsbevis med ert ID06-kort. För att kunna få en utbildning kopplad till ert ID06-kort krävs det att utbildningsföretaget är anslutet till ID06-kompetensdatabas, vilka som är anslutna kan ni kontrollera genom länken nedan.
ID06-kompetensdatabas

Om ni inte hittar ert utbildningsföretag här, kan ni kontakta dem och be dem ansluta sig till ID06-kompetensdatabas. De kan efter registrering då registrera utbildningar i efterhand. För att få utbildningarna registrerade i ID06-kompetensdatabas behöver ni ge ert samtycke till det. Det kan ni göra genom att följa länken nedan och logga in med ert BankID.
Logga in med BankID

Genom att samla alla era utbildningsbevis på ett kort förenklas vardagen både för er och er arbetsgivare. Det går även då att styra vissa processer eller accesser till maskiner eller områden av byggarbetsplatsen beroende på vilka kompetenskrav som finns.

Om ni sedan skulle byta arbetsplats och får ett nytt ID06-kort så följer era utbildningar med även på det kortet. Då utbildningarna läggs på ert personnummer och inte det fysiska kortet så kommer era utbildningar alltid att hänga med, när ni väl har gjort alla stegen en gång.

Safe Construction Training – Krav på byggarbetsplatsen
Från och med 1 juli i år kommer nytt krav för alla som arbetar på byggarbetsplatser där Byggföretagens medlemsföretag har arbetsgivarrollen eller är ansvariga för arbetsmiljösamordningen.

Kravet gäller därmed alltid för medlemsföretagets egna medarbetare och för yrkesverksamma vid andra företag som råder under medlemsföretagets arbetsmiljösamordning.

Var detta svar till hjälp?

Relaterade frågor