Regler - Bestallid06.se

Nya regler för EU/EES medborgare

Ny lagstiftning om upphörande av 183-dagarsregeln vid arbete under ekonomisk arbetsgivare.

Ekonomiskt arbetsgivarkoncept infördes i svensk lagstiftning den 1 januari 2021 avseende inkomstbeskattning för tillfälligt arbete i Sverige. Lagstiftningen innebär att 183-dagarsregeln upphör att gälla för utstationerade arbetstagare från utländska företag som har hyrt ut/lånat ut arbetare till företag som är verksamma i Sverige.

Definitionen av hyrd/utlånad arbetskraft är när arbetstagarens arbete utförs på arbetsplatsen under ledning av klienten i Sverige, med ansvar för platsen där arbetet utförs och också gör arbetsredskap och material tillgängliga för det utländska företagets anställda.

När inte 183 dagars regeln gäller så ska det utländska företaget betala inkomskatt i Sverige för sina arbetstagare, med undantag för om de endast arbetar max 15 dagar 3 ggr under ett kalenderår, dvs sammanlagt max 45 dagar under ett kalenderår.

För att ID06 ska kunna utfärda ID06-kort för företagets anställda, både utländska och svenska företag, som är EU/EES medborgare i mer än 25 dagar, måste företagen ansöka om särskild inkomstskatt (för vistelser i Sverige mindre än 6 månader), eller preliminär A-skatt (för vistelser i Sverige som överstiger 6 månader). Detta måste göras hos Skatteverket via deras digitala registreringsfunktion. När ansökan till Skatteverket är klar visas ett kvitto på skärmen och företaget måste spara och bifoga det tillsammans med A1-certifikatet när företaget beställer ID06-kortorder till sina anställda. Nedan hittar ni länkarna till ansökan för båda fallen.

Länkar till Skatteverkets registrering:

Ansökan om särskild inkomstskatt för utlänningar | Skatteverket

Anmälan om preliminär inkomstskatt | Skatteverket

De som är registrerade hos Skatteverket och som kan verifiera det med i första hand det kvittot de får när de lägger in en anmälan till Skatteverket får då beställa ID06-kort för 3 månader. Det är först när man sen har fått ett person- eller samordningsnummer så kan det beställas ID06-kort med samma giltighetstid som A1 intyget är utfärdat till.

Även ID06-kort för Tredjelandsmedborgare kommer inom kort kompletteras/ändras med samma tidsintervaller eftersom även de till viss del omfattas av regeländringen.

Begäran om undantag för de projekt för vilka 183-dagarsregeln kan tillämpas

De utländska företagen som arbetar i Sverige med egen ledning av anställda på arbetsplatsen och ansvar för platsen där arbetet utförs och gör arbetsredskap och material tillgängliga för sina anställda kan sedan begära undantag för ID06-kort som utfärdas med 183 dagar giltighet för sina anställda för ett specifikt projekt. Detta förutsätter dock att det utländska företaget inte har en permanent etablering i Sverige i enlighet med skatteavtalet mellan Sverige och varje företags hemland.

Det utländska företaget behöver sedan skicka in det entreprenadkontrakt/avtal som de har upprättat med sin beställare i Sverige. Det måste vara möjligt att i kontraktsskriften verifiera att det utländska företaget själv leder de anställda på arbetsplatsen och ansvarar för platsen där arbetet utförs och också gör arbetsredskap och material tillgängliga för den anställde.

Ansökan om undantag ska skickas med bifogat byggavtal / avtal till: bolagsgranskning@id06.se

Var detta svar till hjälp?

Relaterade frågor