1. Hem
  2. Frågor och svar
  3. Regelverk
  4. Ansökan om A-skatt, särskild inkomstskatt (SINK) och samordningsnummer

Ansökan om A-skatt, särskild inkomstskatt (SINK) och samordningsnummer - Bestallid06.se

Medborgare inom EU som inte har ett svenskt personnummer kan också få ett ID06 kort. Då behöver man ansökan om A-skatt eller särskild inkomstskatt (SINK).

Du ska ansöka om A-skatt ska när du ska arbeta i Sverige i sex månader eller längre. Efter att ansökan är gjord sparar du bekräftelsen och bifogar den med i ID06-kort beställningen. Ansökan går att göras under länken nedan. ID06 kortet kan då utfärdas i 3 månader. Om ni inte får ett beslut inom 3 månader från skatteverket kan en ny beställning på ytterligare tre månaders giltighetstid göras.

https://www.skatteverket.se/privat/etjansterochblanketter/allaetjanster/tjanster/askattsedel.4.383cc9f31134f01c98a80005659.html

Ansökan om särskild inkomstskatt (SINK), ansöker man om du ska arbeta i Sverige i mindre än 6 månader. Vid beställning av ID06- kort så bifogar man bekräftelsen på ansökan i kortbeställningen. Ansökan går att göras under länken nedan. ID06 kortet kan då utfärdas i 3 månader. Om ni inte får ett beslut inom 3 månader från skatteverket kan en ny beställning på ytterligare tre månaders giltighetstid göras.

https://skatteverket.se/privat/etjansterochblanketter/allaetjanster/tjanster/ansokanomsarskildinkomstskatt.4.1c68351d170ce55452745a3.html

Samordningsnumret får du efter att beslut från någon utav de ovanstående ansökningar gjorts. Ifall du har ett samordningsnummer redan kan en beställning göras och ID06 kort kan utfärdas på 12 månader.

Var detta svar till hjälp?

Relaterade frågor