Nya regler påverkar ID06-krav för arbetstagare från EU/EES-länder

Från och med 1 januari 2021 upphörde 183-dagarsregeln att gälla för arbetstagare från utländska företag som hyr eller lånar ut sin arbetskraft till ett företag verksamt i Sverige. Alltså när arbetet utförs under ledning av en svensk uppdragsgivare som ansvarar för platsen där arbetet utförs.

183-dagarsregeln innebär enkelt uttryckt att den anställde inte är skattepliktig i Sverige såvida personen inte vistats här mer än 183 dagar under en 12-månadersperiod.

I praktiken innebär detta att det numera bara är utländska företag – med egen ledning av arbetstagarna och med ansvar för arbetstagarna på platsen där arbetet utförs – som kan undantas inkomstbeskattning i Sverige med 183-dagarsregeln som grund.

Hur påverkar då detta ID06-hanteringen?

De EU/EES-medborgare, som fortsatt lånas eller hyrs ut av ett utländskt företag till en arbetsplats där ett svensk företag håller i trådarna, behöver ansöka om särskild inkomstskatt hos Skatteverket, om de ska jobba här mer än 25 dagar.

När anmälan till Skatteverket genomförts kommer ett mottagningskvitto upp på skärmen som går att spara ned som pdf. Det kvittot ska bifogas tillsammans med A1-intyget vid kortbeställningen.

Övriga krav som ställs på de dokument som ska bifogas vid beställning av ID06-kortet beror dels på längden på vistelsen i Sverige, dels på vilken av följande kategorier ansökan gäller:

EU/ESS-medborgare anställd i utländsk företag, EU/EES-medborgare anställda i utländsk filial i Sverige, Utländska egenföretagare inom EU/ESS samt EU/EES-medborgare anställda i svenska företag.

Behov av nya ID06-kort?
Registrera dig här.

Du kanske också är intresserad av:

Så säkerställer ID06 högre säkerhet på byggarbetsplatser

På byggarbetsplatser runt om i Sverige är säkerheten en av de högsta prioriteterna. Att skydda

Läs mer
ID06: En revolutionerande lösning för godstransport

Inom den moderna godstransportsektorn ställs företag inför ökande krav på effektivitet och säkerhet. En lösning

Läs mer
Nya regler påverkar ID06-krav för arbetstagare från EU/EES-länder

Från och med 1 januari 2021 upphörde 183-dagarsregeln att gälla för arbetstagare från utländska företag

Läs mer