1. Hem
  2. Frågor och svar
  3. Registrering
  4. Hur registrerar jag mig som kommun/organisation?

Hur registrerar jag mig som kommun/organisation? - Bestallid06.se

Nu har ID06 AB öppnat upp för organisationer så som kommun, statlig myndighet, landsting, trossamfund, stiftelse och ideell förening att ansluta sig till det nya ID06 systemet.

För att ansluta en kommun, statlig myndighet, landsting, trossamfund, stiftelse eller ideell förening ska ett formulär fyllas i. Detta gör du här!

ID06 AB kräver också in dokument som styrker att den personen som sätts som firmatecknare också har firmateckningsrätt.

Godkänt dokument är justerat styrelseprotokoll alternativt en fullmakt som verifierar att firmateckningsrätten är delegerad till personen med rätt att teckna avtal med ID06 AB.

När formuläret är ifyllt och bilagorna bifogade samt inskickade så behandlar ID06 AB ert ärende och återkopplar när det är klart.

Normal handläggningstid är en till tre veckor men räkna med lite längre tid i början då trycket på ansökningar förväntas att vara högt.

Vid frågor skicka e-post till id06@areff.se eller ring vår support på telefon 0455 – 61 60 06.

Var detta svar till hjälp?

Relaterade frågor