1. Hem
  2. Frågor och svar
  3. Allmänna frågor
  4. Hur avslutar jag företagets ID06-konto?

Hur avslutar jag företagets ID06-konto? - Bestallid06.se

ID06 kontot gäller tills vidare och upphör endast när någondera part aktivt säger upp det. En uppsägning kan göras när som helst, detta genom direktkontakt med Areff Systems AB via mail id06@areff.se eller skapa ett ärende här.
När en uppsägning görs avslutar Areff företagets ID06 konto samt att samtliga ID06 kort blir obrukbara.

Efter att kontot avslutats hos Areff bör man också kontakta ID06 AB för att avsluta anslutningen mot ID06.

Ny granskningsprocess måste utföras för att företaget ska kunna återetablera en ID06-
anslutning, vilket är ett krav för att kunna beställa ID06-kort.

Var detta svar till hjälp?

Relaterade frågor