ID06-kort för tredjelandsmedborgare – anställda i svenska företag

Vilka dokument krävs i samband med registrering?

Tredjelandsmedborgare är personer som är medborgare i ett land utanför EU:s medlemsstater. Svenska företag med säte i Sverige kan registrera ID06-kort till
tredjelandsmedborgare.

Det finns dock några olika varianter av en sådan registrering, beroende på vilken situation eller fas tredjelandsmedborgaren befinner sig i under vistelsen i Sverige. Det kan verka lite snårigt, men är hyggligt enkelt bara man vet vilken kategori den sökande tillhör.

Nedan beskrivs de vanligaste kategorierna samt vilka dokument som ska bifogas digitalt i samband med kortbeställningen.

  • Tredjelandsmedborgare som har ett uppehålls- och arbetstillstånd utfärdat av Migrationsverket i Sverige

Bifoga i samband med kortbeställningen foto på personens EU-uppehållstillståndskort alternativt skriftliga beslutet utfärdat av Migrationsverket. Vid skanningstillfället ska både uppehållstillståndskortet samt pass/nationellt ID-kort skannas. Både arbets- och uppehållstillstånd måste anges på kortet eller i beslutet.

  • Tredjelandsmedborgare som ansökt om förlängt uppehålls- och arbetstillstånd

Tredjelandsmedborgare som har haft arbets- och uppehållstillstånd i Sverige i minst sex månader och ansökt om förlängning får också arbeta i Sverige under väntetiden.

Bifoga i samband med kortbeställningen det tidigare arbetstillståndet som har upphört att gälla och Migrationsverkets skriftliga bekräftelse på att de har mottagit ansökan om förlängt arbetstillstånd.

  • Tredjelandsmedborgare som är Long-term residence (varaktigt bosatt)

En sökande som kan uppvisa ett uppehållstillståndskort utfärdat i ett annat EU-land där det anges att de är ”varaktigt bosatt” i detta land, är undantagna krav på arbetstillstånd i Sverige. Däremot krävs ett svenskt uppehållstillstånd om personen ska vistas under längre tid än 3 månader under en 6-månadersperiod.

Bifoga i samband med kortbeställningen foto på den varaktigt bosattas
uppehållstillståndskort med ”Long-term residence” (eller på motsvarande språk) angivet på kortet samt foto på den sökandes uppehållstillstånd i Sverige utfärdat av Migrationsverket.

  • Tredjelandsmedborgare som är högskolestudent i Sverige

Studenter som har ett uppehållstillstånd i Sverige för studier vid ett universitet eller högskola får arbeta utan arbetstillstånd under den tid det svenska uppehållstillståndet gäller.

Bifoga i samband med kortbeställningen foto på studentens uppehållstillståndskort. Det räcker att det står ”Studerande” på kortet. Statusen ”Rätt att arbeta” behövs ej i detta fall.

Behov av nya ID06-kort?
Registrera dig här.

Du kanske också är intresserad av:

Kompetenskontroll på arbetsplatsen med ID06 i byggbranschen

Innovativa lösningar inom byggbranschen har blivit alltmer nödvändiga för att säkerställa säkerhet och kompetens på

Läs mer
Så kan städföretag optimera tidrapportering med ID06

Tidrapportering utgör en viktig del av städföretags dagliga verksamhet. Effektiv hantering av arbetstider och närvaro

Läs mer
Digital identifikation inom byggbranschen: Fördelarna med ID06

På byggarbetsplatser runt om i Sverige är säkerheten en av de högsta prioriteterna. Att skydda

Läs mer