ID06-kort för tredjelandsmedborgare – anställda i svenska företag

Vilka dokument krävs i samband med registrering?

Tredjelandsmedborgare är personer som är medborgare i ett land utanför EU:s medlemsstater. Svenska företag med säte i Sverige kan registrera ID06-kort till
tredjelandsmedborgare.

Det finns dock några olika varianter av en sådan registrering, beroende på vilken situation eller fas tredjelandsmedborgaren befinner sig i under vistelsen i Sverige. Det kan verka lite snårigt, men är hyggligt enkelt bara man vet vilken kategori den sökande tillhör.

Nedan beskrivs de vanligaste kategorierna samt vilka dokument som ska bifogas digitalt i samband med kortbeställningen.

  • Tredjelandsmedborgare som har ett uppehålls- och arbetstillstånd utfärdat av Migrationsverket i Sverige

Bifoga i samband med kortbeställningen foto på personens EU-uppehållstillståndskort alternativt skriftliga beslutet utfärdat av Migrationsverket. Vid skanningstillfället ska både uppehållstillståndskortet samt pass/nationellt ID-kort skannas. Både arbets- och uppehållstillstånd måste anges på kortet eller i beslutet.

  • Tredjelandsmedborgare som ansökt om förlängt uppehålls- och arbetstillstånd

Tredjelandsmedborgare som har haft arbets- och uppehållstillstånd i Sverige i minst sex månader och ansökt om förlängning får också arbeta i Sverige under väntetiden.

Bifoga i samband med kortbeställningen det tidigare arbetstillståndet som har upphört att gälla och Migrationsverkets skriftliga bekräftelse på att de har mottagit ansökan om förlängt arbetstillstånd.

  • Tredjelandsmedborgare som är Long-term residence (varaktigt bosatt)

En sökande som kan uppvisa ett uppehållstillståndskort utfärdat i ett annat EU-land där det anges att de är ”varaktigt bosatt” i detta land, är undantagna krav på arbetstillstånd i Sverige. Däremot krävs ett svenskt uppehållstillstånd om personen ska vistas under längre tid än 3 månader under en 6-månadersperiod.

Bifoga i samband med kortbeställningen foto på den varaktigt bosattas
uppehållstillståndskort med ”Long-term residence” (eller på motsvarande språk) angivet på kortet samt foto på den sökandes uppehållstillstånd i Sverige utfärdat av Migrationsverket.

  • Tredjelandsmedborgare som är högskolestudent i Sverige

Studenter som har ett uppehållstillstånd i Sverige för studier vid ett universitet eller högskola får arbeta utan arbetstillstånd under den tid det svenska uppehållstillståndet gäller.

Bifoga i samband med kortbeställningen foto på studentens uppehållstillståndskort. Det räcker att det står ”Studerande” på kortet. Statusen ”Rätt att arbeta” behövs ej i detta fall.

Behov av nya ID06-kort?
Registrera dig här.

Du kanske också är intresserad av:

ID06-kort för tredjelandsmedborgare – egenföretagare

Tredjelandsmedborgare är personer som är medborgare i ett land utanför EU:s medlemsstater. Är man egenföretagare

Läs mer
ID06-kort för tredjelandsmedborgare – anställda i utländska företag

Tredjelandsmedborgare är personer som är medborgare i ett land utanför EU:s medlemsstater. Utländska företag med

Läs mer
ID06-kort för tredjelandsmedborgare – anställda i svenska företag

Tredjelandsmedborgare är personer som är medborgare i ett land utanför EU:s medlemsstater. Svenska företag med

Läs mer