ID06 2.0 -Tekniken i det nya ID06kortet

ID06 Areff Systems AB -trusted ID
ID06-kort 2.0 ( LoA 2) ersätter det nuvarande standardkortet, vilket på sikt kommer att fasas ut ur ID06-systemet. För att kunna beställa det nya ID06-kortet krävs säker identifiering av firmatecknare, kortbeställare och kortinnehavare via BankID eller pass. Detta sker i samband med kortbeställning via din kortleverantör. Samtidigt kontrolleras att företaget uppfyller grundläggande lagkrav för näringsverksamhet.

ID06 2.0 tekniken i det nya kortet innehåller flera tekniker, dels en emulering (mjukvarukopia) av MIFARE Classic likt dagens kort samt PIV standard (Personal Identity Verification). EM är bortplockat från det nya kortet. MIFARE Classic emuleringen är säkrat i det nya kortet för de applikationstillverkare som idag inte har stöd för den nya tekniken.

Den standard som ID06 AB valt för ID06-kortet är en öppen standard som bygger på säker teknik. Systemet bygger bland annat på asymmetriska nycklar vilket innebär att skulle ett kort hackas är det just bara det kortet som är hackat, systemet i sig är fortsatt säkert. Det nya kortet har en PIV (Personal Identity Verification) standard vilket motsvarar det som finns i många bankkort. Standarden har stöd för Android, Microsoft, Linux, m.m. samt fungerar i nyare MIFARE läsare efter uppgradering av mjukvara i läsarna. Den nya teknik som finns i kommande ID06-kort ger applikationstillverkare möjlighet att komma med fler innovativa lösningar som underlättar för företag som vill ha säkerställd identitet och arbetsgivarsamband.

Utöver det nya fysiska kortet kommer också ett Mobilt ID06-kort som har samma höga säkerhet som det fysiska kortet. Det innebär att applikationsleverantörer som idag levererar mobila applikationer kan få en säkerställd identitet via den mobila applikationen.

Den nya standard som nu kommer på ID06-kort tillsammans med eIDAS regelverket som vi följer avseende anslutning av företag och individer ger en hög tillitsnivå till kort och anslutning.

Kontakta din applikationsleverantör för att ta reda på hur nya tekniken påverkar funktionaliteten hos din befintliga ID06-utrustning samt vilka nya funktioner som erbjuds.