Gamla ID06-kort är nu spärrade

ID06-kort 2.0 Areff Systems AB

Efter tio år har nu ID06 ett helt nytt system avseende anslutning av företag och individer samt nya kort. Syftet är att stärka den sunda konkurrensen, skapa säkrare arbetsplatser och underlätta för företag att agera hållbart.

– I och med att alla måste identifiera sig i ID06-systemet och att säkerheten på själva korten höjs, får vi en hög tillitsnivå för system och kort. Detta är den största förändringen av ID06 sen det lanserades för tio år sen, säger Thor Jonsson, Verksamhetsområdeschef ID06 Kort hos ID06 AB.

Det är arbetsplatsen som ansvarar för om personer utan giltigt ID06-kort och utan en kontrollerad identitet ges tillträde till arbetsplatsen. Gäller ID06 systemet på arbetsplatsen krävs ett giltigt ID06-kort från och med den 22 januari. En arbetsplats som tillämpar ID06 systemet kan enbart använda ID06-kort för inpassering.

Totalt har ID06 idag gett ut nya ID06 2.0 kort till 500 000 personer från 91 länder fördelat på företag från 25 länder.

Areff Systems AB är ackrediterad leverantör av ID06-kort och levererar idag till en stor del av byggnadsindustrin och andra spelare som använder ID06 kort på den svenska marknaden.