Fullsatt på ID06 minimässa

12 september samlades drygt 90 personer på Posthotellet i Göteborg för minimässa med ID06 och ett antal av ID06 partners inom kort och applikationer. Under mässan presenterade ID06, det nya ID06-systemet och kommande nyheter med fördjupning av information kring det nya ID06-kortet. ID06 partners visade upp applikationer som fungerar ihop med det nya ID06-systemet och ett antal kortleverantörer presenterade sig och sina tjänster. Livligt mingel i pauserna gav goda möjligheter till att ställa frågor och få svar kring nya ID06 och utbyta erfarenheter mellan de samlade. Du hittar svar på frågor i vår FAQ.

Besart Luma, Areff : – En mycket bra dag, tycker jag! Det är viktigt att ID06 AB arrangerar seminarier för att informera användarföretagen när det sker en sådan stor förändring i det befintliga systemet. Man får ett enklare perspektiv om syftet kring varför denna förändring sker och tydlig information om varför det nya ID06-kortet är mycket säkrare!
Det är också mycket viktigt att vi som kortleverantör får medverka och prata med befintliga samt nya kunder. Vi kan då informera dem hur vi har hanterat denna förändring hos oss och hur de går tillväga för att införskaffa sig och sina medarbetare det nya ID06-kortet. Vi har lagt ner mycket tid och energi för att göra det så enkelt och smidigt som möjligt för våra kunder!

Peter Löfgren VD på ID06 AB: – Vi har fått många intressanta frågor på vår resa runt Sverige och förstår att detta är något företag väntat på. Säker anslutning av företag och individer samt säkra ID06-kort och andra ID06 funktioner som skapar en hållbar och sund konkurrens, är efterfrågat bland sunda företag.