Ett kort – Flera Tekniker

Ett ID06-kort innehåller tre olika tekniker som presenterar kortinnehavarens identitet på olika nivåer.

Nivå 1

ID06-kortets primära identitet, dvs Primary credential, är ett beröringsfritt JCOP chip som kommunicerar på frekvensen 13.56 MHz. Denna del har en mycket hög säkerhet och innehåller kortinnehavarens personliga certifikat, data och identifiering enligt en PKI (public key infrastructure) lösning som följer strukturen för PIV (personal identity verification, US goverment standard). Denna typ av strukturlösning är vanlig i kontaktchipkort för betalningar och PC-inloggning och är baserad på standarden ISO/IEC 7816.

Nivå 2

Kortets sekundära identitet, dvs Secondary credential, är ett emulerat MIFARE ® Classic chip som innehåller samma information som finns i ID06-kort 1.5 (gamla kortet). Emulering innebär att det är JCOP chipet som skapar en mjukvaruklon av MIFARE® Classic chipet. Kommunikationen med den sekundära identiteten sker via 13, 56 MHz enligt ISO/IEC 14443, Type A.

Nivå 3

Denna nivå innehåller ingen identitet, utan håller endast en unik EPC kod (Electronic Product Code) enligt EPC UHF Gen2 Air Interface Protocol – EPC/RFID | GS1. Denna teknik kan läsas på betydligt längre läsavstånd, upp till 4 – 5 m och är tänkt att användas för passage genom t.ex. grindar för fordon.

EM-chipet (benämns ibland som Prox) finns inte i ID06 2.0, men Areff har tagit fram en korthållare med EM-chip som gör att kortet fungera på samma sätt. Denna korthållare kan du köpa via vår ID06-portal.