Aktuellt om det nya ID06-kortet

Till dags dato har ca 50 000 företag anslutit sig till ID06 via någon av ID06 ackrediterade kortpartners. Alla företag behöver ansluta sig för att kunna beställa det nya ID06-kortet.

Den nya anslutningen innebär att alla individer identifieras i systemet på ett säkert sätt via BankID och att även företaget kontrolleras avseende t ex att det finns F-skatt och att det är momsregistrerat.

Nedan ser du vilka företagsformer som stöds för anslutning till ID06 och vem på firman som ID06 godkänner för att skriva på avtalet.

Godkända företagsformer för anslutning till ID06 med BankID:

  • Aktiebolag – VD, Extern verkställande direktör, Extern firmatecknare, en ledamot, Ordförande
  • Handelsbolag – Bolagsman
  • Kommanditbolag – Komplementär
  • Enskild firma* – Näringsidkare
  • Ekonomisk förening – VD, Extern firmatecknare, en ledamot, Ordförande

* För att en Enskild firma ska kunna ansluta sig måste den vara registrerad hos Bolagsverket.

Syftet med den nya anslutningen är att säkerställa att de justa företagen som följer de lagar och regler som råder på svensk arbetsmarknad, skall kunna beställa ID06-kort till sina medarbetare och de företag som inte är justa och inte sköter sig, inte får tillgång till ID06-kort. Detta görs för att bidra till en sund konkurrens på lika villkor. De företag som sköter sig ska ha en konkurrensfördel gentemot företag som försöker fuska.

Den ungefärliga mängden kort som ska bytas ut är ca 800 000 stycken fördelat på idag ca 78 000 företag.

Tips! Vänta inte till sista stund (läs 21 januari 2020) med att ansluta ditt företag utan var ute i god tid!