1. Hem
 2. Frågor och svar
 3. Regelverk
 4. Vilket kort kan jag beställa till vem?

Vilket kort kan jag beställa till vem? - Bestallid06.se

För att förenkla för dig som ska beställa ID06-kort har vi nu tagit fram några exempel på vilket ID06-kort som ska beställas utifrån land och tekniskt systemstöd.

 • Carina, svensk medborgare och som arbetar på ett svenskt företag, ska beställa nytt ID06 kort då hennes nuvarande enligt den gamla standarden, 1.0, giltighetstid löper ut 21 juni 2019.
  Till Carina kan företaget bara beställa ID06 kort enligt den nya standarden, 2.0
 • Benny, svensk medborgare, på samma företag har ett ID06 kort enligt den gamla standarden, 1.0, vars giltighetstid löper ut 21 januari 2020.
  Till Benny kan företaget bara beställa ID06 kort enligt den nya standarden, 2.0, och det i god tid före 21 januari 2020 då kort av den gamla standarden upphör att gälla.
 • Claus, tysk medborgare, arbetar på ett tyskt företag som ska utföra entreprenad i Sverige med start i augusti 2019. För tyska medborgare saknar ID06 för närvarande tekniskt systemstöd för att ansluta företaget och beställa ID06 kort enligt den nya standarden, 2.0.
  Till Claus kan företaget bara beställa ID06 kort enligt den gamla standarden, 1.0, detta kort är då giltigt fram tills det att tekniskt systemstöd för att byta till ID06 kort enligt nya standarden, 2.0, finns, oavsett angiven giltighetstid för kortet. ID06 meddelar när detta är möjligt preliminärt från Q4 2019.Se övrigt regelverk kring medborgare från EU/EES land, anställda i utländskt företag.
 • Pjotr som arbetar i ett polskt företag som ska utföra entreprenader i Sverige och behöver då ansluta sig till ID06.
  Företagets firmatecknare ska ansluta företaget enligt LoA2 till ID06 2.0 och till sina polska medarbetare kan företaget bara beställa ID06 kort enligt den nya standarden, 2.0.Se övrigt regelverk kring medborgare från EU/EES land, anställda i utländskt företag.
 • Veiko, litauisk medborgare, anställs av ett svenskt företag i juli 2019.
  Till Veiko kan företaget bara beställa ID06 kort enligt den nya standarden, 2.0.Se övrigt regelverk kring medborgare från EU/EES land, anställda i svenskt företag.
 • Aleksandr, medborgare från Ukraina, arbetar för ett svenskt företag och behöver ha ett nytt ID06 Kort då hans nuvarande har förkommit.
  Till Aleksandr kan företaget bara beställa ID06 kort enligt den gamla standarden, 1.0, detta kort är då giltigt fram tills det att tekniskt systemstöd för att byta till ID06 kort enligt nya standarden, 2.0, finns, oavsett angiven giltighetstid för kortet. ID06 meddelar när detta är möjligt preliminärt från Q4 2019.Se övrigt regelverk kring medborgare från tredjeland, anställda i svenskt företag.
 • Irina, boende i Lettland, är statslös och har ett så kallat främlingspass. Irina ska arbeta för ett svenskt företag med start i augusti 2019.
  Till Irina kan företaget bara beställa ID06 kort enligt den gamla standarden, 1.0, detta kort är då giltigt fram tills det att tekniskt systemstöd för att byta till ID06 kort enligt nya standarden, 2.0, finns, oavsett angiven giltighetstid för kortet. ID06 meddelar när detta är möjligt preliminärt från Q4 2019.Se övrigt regelverk kring medborgare från EU/EES land, anställda i svenskt företag.
 • Wojtek, vitrysk medborgare, ska arbeta för, ett litauiskt företag i Sverige och behöver ID06 Kort
  Till Wojtek kan företaget bara beställa ID06 kort enligt den gamla standarden, 1.0, detta kort är då giltigt fram tills det att tekniskt systemstöd för att byta till ID06 kort enligt nya standarden, 2.0, finns, oavsett angiven giltighetstid för kortet. ID06 meddelar när detta är möjligt preliminärt från Q4 2019.Se övrigt regelverk kring medborgare från tredjeland anställda i utländskt företag.

 

Övriga regelverk, se länkar nedan.

6.2-ID06-cards-for-EU-EEA-190512.pdf

ID06-kort-ASYLSOKANDEN-med-LMA-kort-1.5-ID06-kort-20190305.pdf

ID06-cards-for-3rd-country-citizens-20190305.pdf

ID06-cards-ASYLUM-LMA-cards.pdf

 

Finns inte ditt exempel? Kontakta vår support!

Var detta svar till hjälp?

Relaterade frågor