1. Hem
  2. Frågor och svar
  3. Regelverk
  4. Utländska medborgare anställda i utländskt företag – vad gäller?

Utländska medborgare anställda i utländskt företag - vad gäller? - Bestallid06.se

  • Individer från ett EU/EES land med ett A1* intyg men utan samordningsnummer* anställda av ett utländskt företag får ID06-kort utfärdat med giltighetstid för max 6 månader under en 12 månaders period.
  • Individer från ett EU/EES land med A1 intyg och samordningsnummer anställda av ett utländskt företag får ID06-kort utfärdat med giltighetstid i max 24 månader eller max A1 intygets längd.
  • Individer från ett tredjeland med A1 intyg och utländskt arbets- och uppehållstillstånd utfärdat i ett EU/EES land anställda i ett utländskt företag från samma land får ID06-kort utfärdat med giltighetstid på max 3 månader.

Om en bekräftelse av ansökan bifogas istället för A1 intyget så ska beställningen därefter kompletteras med A1 intyget av beställaren inom 3 månader.

* Utan samordningsnummer kan individ från EU/EES land anställd av utländskt företag arbeta i Sverige under som mest 183 dagar (sex månader) under en 12 månaders period –  A1 intyg erfordras för utländska medborgaren anställda i utländskt företag.

Var detta svar till hjälp?

Relaterade frågor