Information om ID06 1.0

Gamla ID06-kort går ej längre att beställa.

Det är från och med torsdagen den 9 januari 2020 inte längre möjligt att beställa ID06 1.0 kort.

Den 21 januari 2020 upphör gamla kortstandarden att gälla och då spärras samtliga kort av den gamla standarden (även om det tryckta datumet på kortet anger ett senare datum).

Beställ nya ID06-kortet

bestallid06.se kan du registrera ditt bolag och beställa ID06 2.0 kort till dig och dina anställda.