ID06 för organisationer, kommuner och landsting

Kommuner, myndigheter, landsting, stiftelser, trossamfund och ideella föreningar måste börja med att fylla i ett formulär hos ID06 AB innan ID06-kort 2.0 kan beställas.

OBS ! Ansök så snart som möjligt, då handläggningstiden kan vara 1-3 veckor eller längre.

Anslut organisation till ID06

Du behöver fylla i ett formulär på ID06 hemsida. Formuläret kontrolleras och godkänns av ID06 AB och ansökan ska styrkas för att vara giltig.

Se följande länk för instruktioner: Anslut organisation till ID06.

Har du frågor kring formuläret eller status för er ansökan, maila till manuellkontroll@id06.se. 

Registrera företag och beställ kort

När organisationen är ansluten till ID06 kan du fortsätta att registrera företaget och beställa kort enligt instruktionerna på denna och följande sidor: Registrera dig och ditt bolag

ID06 för organisationer, kommuner och landsting