ID06kort 2.0 till Elever och lärare

ID06kort för elever och lärare, tänk på att ha BankID nära dig genom hela processen.

Så här gör du för att registrera Lärare

Klicka på knappen ”registrera lärare”  https://elevid06.se/bestallning-av-kort/
Hitta din skola i rullistan (om skolan inte finns med, se instruktionerna ”för att registrera skola”).
Verifiera identiteten med hjälp av ditt BankID.
Fyll i de uppgifter som efterfrågas och ladda upp en bild, tänk på att bilden måste följa dessa regler..länk
Klicka på ”beställ kort och registrera”.

Nu är du som lärare registrerad i systemet och kan börja beställa kort åt dina elever. Logga in i systemet genom att klicka på ”verifiera med BankID/mobilt BankID”.

Din egen profil kan du hantera genom att klicka på ditt namn längst upp i högra hörnet när du är inloggad. Under fliken ”Mitt Kort” kan du se vilken status ditt kort har samt lägga till fler skolor till din profil om du arbetar på mer än en skola.

Varje lärare som behöver ett ID06-kort behöver gå igenom processen att registrera sig som ny användare då en lärare enbart kan beställa ID06-kort till elever och inte till andra lärare. Dubbelkolla att du väljer rätt skola när du registrerar dig så att korten skickas till rätt skola.

 

Så här gör du för att registrera Skola

– Klicka på knappen ”registrera lärare”
– Klicka på den gröna texten ”Registrera en ny skola här” under rullistan.
– Fyll i skolans uppgifter, du kan sätta dig själv som ansvarig person (tänk på att skriva rätt leveransadress dit korten ska skickas).
– Klicka på ”Skicka in ansökan”.

Administratören på elevID06 behöver godkänna skolan innan den läggs in i registret, du kan därför inte gå vidare med din ansökan innan skolan är godkänd. Det går relativt snabbt att få skolan godkänd och inlagd i rullistan så kolla ett par vardagar efter ansökan om skolan ligger i rullistan.

Tänk på att varje program som behöver ID06-kort behöver ha en egen skola registrerad i systemet, exempelvis kan en gymnasieskola vara registrerad fyra gånger men med olika program. Programmen skiljs åt genom att skriva Gymnasieskolan Bygg och Gymnasieskolan VVS då olika program har olika yrkesnämnder.

OBS! Använd webbläsare Chrome, Safari eller Firefox för att kunna gå vidare med registreringen. Annars får du bara upp en vit blank sida!

 

Så här gör du för att registrera Elever

Logga in på ditt konto, har du inget konto se ovanstående text.
– Tryck på den gröna knappen ”Förbeställa kort”.
– Fyll i de uppgifter som efterfrågas och ladda upp en bild, tänk på att bilden måste följa reglerna för foto. Se- krav för foton här
– Tryck på ”Spara förbeställning”.
– Nu är ordern lagd för granskning, administratören på elevID06 kommer granska uppgifterna och antingen godkänna eller neka förbeställningen.

Du som lärare kan gå in på portalen och se vilken status kortet har och kommer därför inte få någon bekräftelse. För att se vilken status som förbeställningen har trycker du på de tre prickarna till höger om elevens namn. Då rullas det ner en ruta och du kan se detaljerad information om förbeställningen. Där finns det även en redigera knapp om du skulle behöva redigera ordern vilket är möjligt inom en viss tidsram och beroende vilken status beställningen har nått. När kortet är tryckt kommer det att skickas till skolan där eleven får hämta ut det hos ansvarig lärare.

För elever i en asylprocess som saknar eID, pass eller nationellt ID ska samordningsnumret eller LMA-numret anges istället för personnumret. Detta nummer ska anges i det format som syns på LMA-kortet xx-xxxxxx/xx (det kan vara en eller två siffror i slutet). Även en kopia på LMA-kortet, exempelvis ett foto på LMA-kortet, ska bifogas i angivet fält vid beställningen. Saknar eleven ett samordningsnummer eller LMA-kort så går det inte att beställa ID06-kort till eleven. Här kan du läsa mer om LMA-kort. Länk dit

 

Att godkänna och aktivera ID06-kortet

För att undvika problem öppna mejlet i en dator.

När förbeställningen är godkänd kommer ett mejl skickas till kortinnehavaren där kortinnehavaren måste identifiera sig med hjälp av BankID (alt. Pass eller nationellt ID) och skapa ett ID06-konto. Det BankID som elever under 18 år har, ska vara med utökad behörighet för att eleven ska kunna godkänna sin beställning.

Genom ID06-kontot kommer kortinnehavaren få godkänna de uppgifter som ska tryckas på ID06kortet. OM namnet på kortet inte matchar vänligen kontakta oss på Areff Systems, ring  supporten +46 455 61 66 06

När uppgifterna är godkända kommer kortet att tryckas av oss på Areff Systems.

Kortet kommer skickas till beställaren på skolan, blanketten som kortet skickas ut på ska signeras av kortinnehavaren och sparas i en pärm hos läraren. Där står alla kortuppgifter som behövs om kortet skulle behöva spärras.

Kortinnehavaren behöver logga in på sitt ID06-konto och aktivera kortet. Följ instruktionerna som anges.

För asylsökande som skall praktisera (arbeta) kan ID06-kort inte beställas via elevID06, beställningen sköts av företaget som anlitar praktikanten och beställs på samma sätt som till anställda på företaget. Detsamma gäller för individer som ska ut på praktik via arbetsförmedlingen eller liknande.

Här hittar du information gällande ElevId06.

För asylsökande som skall praktisera (arbeta) kan ID06-kort inte beställas via elevID06, beställningen sköts av företaget som anlitar praktikanten och beställs på samma sätt som till anställda på företaget. Detsamma gäller för individer som ska ut på praktik via arbetsförmedlingen eller liknande.